News Image

Գազայի բնակիչները կմեռնեն իրենց հողում, բայց Ղարաբաղի հայերի պես չեն լքի իրենց «հայրենիքը». Էրդողան

«Գազայի բնակիչները կմեռնեն իրենց հողում, բայց Ղարաբաղի հայերի պես չեն լքի «հայրենիքը»՝ ինչպես իրենք էին անվանում»

Ռ.Թ. Էրդողան

Share